موتورخونه چطور شکل گرفت؟

گالری موتورخونه در شهریور ماه سال نود و هفت توسط سپهر سیاح با هدف معرفی پتانسیل ‌های فرهنگ و هنر معاصر ایران در مرکز شیراز افتتاح شد.

مساحت گالری 480 متر مربع است که در واقع موتورخونه یک ساختمان است که از این مکان استفاده مفید می شود و در راستای پیشرفت هنر، استعدادهای جدید را به عالم هنر معرفی می کند. علاوه بر این گالری موتورخونه، از پروژه های مختلف هنری نیز فعالانه حمایت می کند.

 همکاری با هنرمندان نوظهور، ایجاد فضایی مستقل برای پیشرفت، معرفی هنرمندان معاصر ایران ، شناسایی استعدادهای نوجو و رونق افزایی به اقتصاد هنر، چهار رکن اساسی شکل گیری گالری موتورخونه می باشد.
برنامه ریزی و مشاوره با مجموعه داران حرفه ای و آماتور، ایجاد زمینه ی اقتصادی برای ورود خریداران به عرصه ی تجارت هنری و سرمایه گذاری در حوزه هنر بخشی از خدمات رایج گالری موتورخونه هستند و امید بر این است که  بدانیم هنر خوب  یک سرمایه است.